פעמונים ב-2017

  • משתתפים בסדנאות ובהרצאות
  • 20,500
  • פגישות יעוץ כלכלי
  • 8,500
  • מתנדבים
  • 2,800